Помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) за м."XI-та шахта", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 10 Ноември 2020, 11:15
Валидно до:

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.96 от 10.11.2020г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 15.07.2020г. помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), ведно със списъци и регистри към тях за м."XI-та шахта", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас. С изготвените планове може да се запознаете в ЦАУ "Възраждане". На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражение по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Бургас в едномесечен срок от обнародването на обявлението.

Обялението е публикувано на 10.11.2020г.

Файлове:

ПНИ
Дата: 10.11.2020 / 11:15

ПП към ПНИ
Дата: 10.11.2020 / 11:15

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2788 Последна промяна: 11:19:22, 10 ноември 2020