Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 23 Ноември 2020, 13:52
Валидно до:

Обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.762 по КК на гр.Поморие, м."Кошарите", землище гр.Поморие, Община Поморие като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта от трасето попадащо на територията на Община Бургас. Проектът е обнародван в Държавен вестник бр.99/20.11.2020г.

Обялението е публикувано на 23.11.2020г.

Файлове:

ПУП-ПП
Дата: 23.11.2020 / 13:53

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2237 Последна промяна: 11:36:17, 30 декември 2020