Съобщение до „НЕС ДООРС БГ“ ООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 01 декември 2020
Валидно до: петък, 04 декември 2020

ДО

"НЕС ДООРС - БГ" ООД

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на НЕС ДООРС БГ" ООД, представлявано от наследници и съдружници на Руси Ангелов Стоянов, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Стара планина" № 72, за съставен Констативен акт №И-3/29.01.2020 г.

Уведомяваме Ви, че за обект представляващ преместваем обект за търговска дейност по смисъла на чл. 56 ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗУТ - "Павилион от PVC дограма и термопанелни плоскости за продажба блиндирани и интериорни врати" с приблизителни размери 3,80 м/3,90 м, разположен в гр. Бургас, к-с "Изгрев", южно от РУМ "Велека" (сграда с идентификатор 07079.501.629.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас), попадащ в ПИ с идентификатор 07079.501.630 по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ ХIХ-630, кв. 24а, по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас (позиция №3, съгласно помощната схема), на основание чл. 57а, ал. 2, във връзка чл. 57а, ал. 1, т. 1, предложение второ и т. 2 предложение първо от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт №И-3/29.01.2020 г.

С цитираният Констативен акт №И-3/29.01.2020 г., може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4.

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас - Дирекция "ЦАУ Изгрев" (к-с "Зорница", бл.47, гр. Бургас) в тридневен срок считан от датата на съобщаването му.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 383 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021