Съобщение до Евгени Гяуров и Кера Коева собственици на ПИ, находящи се в местнист Нанелика, землище на кв.Банево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 01 декември 2020
Валидно до: понеделник, 14 декември 2020

ДО
ЕВГЕНИ ЕВТИМОВ ГЯУРОВ
КЕРА ИВАНОВА КОЕВА
- собственици на ПИ, находящи се в местност Нанелика, землище на кв.Банево, гр.Бургас

 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1008 по КККР на гр.Бургас, находящ се в местност Нанелика, землище на кв.Банево, гр.Бургас, предвиждащ обособяване на новообразуван УПИ ХХХV-1008 в бивш масив 39 по плана на местност Нанелика, землище на кв.Банево, гр.Бургас, отреден "за вилно строителство", с цел изграждане на ново свободно застрояване, разположено на 4,0 м от регулационните граници към съседни имоти и на 6,0 м от дъно имот, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 3/Ов, както следва: Височина - до 7 м, Плътност - до 20 %, К инт. - до 0.8, П озеленяване - мин. 70 %.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Д. Ахмакова
Главен специалист УПА
Тел. за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 430 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021