Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ V-1615 в кв.94 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.98 по КК на гр.Бургас.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 01 декември 2020
Валидно до: вторник, 15 декември 2020

До ЕТ "Димитър Манов-Бургас"
Гр.Бургас, ул."Анушка Драгиева"№4

До Калин Дойчев Русев
Гр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26, ет.3, ап.7

До Десислава Живкова Цвайн
Гр.Бургас, ж.к."Лазур" бл.47, вх.1, ет.2, ап.4

До Стефка Иванова Дамева
Гр.Бургас, ул."Софроний"№18

До Пламен Ненков Ненов
Гр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26, ет.4, ап.10

До Златина Кирова Стоянова
Гр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26, ет.4

До Донка Тинева Колева
Гр.Бургас, ул."Екзарх Йосиф"№26, ет.4,

До Валентин Атанасов Донев
Гр.Бургас, бул."Демокрация"№18

До Даниел Димитров Тодоров
Гр.София, ж.к."Младост 1" бл.45, вх.5, ет.8, ап.95

До Керана Кирова Иванова
Гр.Бургас, ул."Рилска"№25

До Мария Илиева Динева
Гр.Бургас, ул."Славянска"№59, ет.2

До Албена Тодорова Чобанова
Гр.Бургас, ул."Рилска"№25А

До Панчо Димитров Динев
Гр.Бургас, ул."Рилска"№25, вх.1, ет.1

До Росица Иванова Пенчева
Гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.34, вх.6, ет.6, ап.16

До Мария Димитрова Анастасова
Гр.София, ж.к."Дружба", бл.68, ет.13, ап.59

До Асен Димитров Анастасо
Гр.Бургас, ж.к."Младост 2", бл.214, вх.1, ет.12, ап.78

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори 07079.609.98, 07079.609.94, 07079.609.95, 07079.663.63.3, 07079.609.97, 07079.609.99, 07079.609.100 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ V-1615 в кв.94 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.98 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция ЦАУ"Приморие" , ул."Александровска №83 всеки работен ден  от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ЦАУ"Приморие" до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/84 35 12.
Гл.специалист: Сл.Костадинова        

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 499 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021