СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО УСТАНОВЕНИ ЗАЩИТНИ ЗОНИ КЪМ КПС1, КПС2, КПС4, ПСОВ1 И ПСОВ2 В ЛЕСОПАРК РОСЕНЕЦ, ЗОНА ХИЖИ, ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 02 декември 2020
Валидно до: събота, 02 януари 2021

Във връзка с привеждане в готовност за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ на обект: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Зона Хижи - Етап 1 и Етап 2", които включват изграждане на КПС1 в ПИ 07079.831.139; КПС2 в ПИ 07079.831.143; КПС4 в ПИ 07079.831.140; ПСОВ1 в ПИ 07079.831.141; ПСОВ2 в ПИ 07079.831.142; водоснабдителна мрежа за битови води и канализационна мрежа за дъждовни води, прилагаме схеми с отразени защитните зони около инфраструктурните обекти, в които е недопустимо изграждане на обекти подлежащи на здравна защита.

При изработване на ПУП и при реализиране на бъдещи инвестиционни намерения, същите е необходимо да бъдат съобразени с установените защитни зони. 

Файлове:

Чертежи
Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 406 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021