Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 09 декември 2020
Валидно до: сряда, 23 декември 2020

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

62869 / 09.12.2020 г.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПОПОВ

*********

АУЗ № ГЯ62869-1; ГЯ62870-1; ГЯ62871-1; ГЯ62872-1; и ГЯ62873-1 от 28,06,2018 г.

2.

69543 / 09.12.2020 г.

"ЕВРО БГ ПЛАСТ" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ69543-1; ГЯ69544-1 и ГЯ69545-1 от 09,04,2019 г.

3.

69750 / 09.12.2020 г.

АЙШЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ

*********

АУЗ № ГЯ69750-1 от 16,04,2019 г.

4.

70553 / 09.12.2020 г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧИПОВСКИ

*********

АУЗ № ГЯ70553-1 от 16,05,2019 г.

5.

70860 / 09.12.2020 г.

КОСТА ПЕТРОВ ПЕТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ70860-1; ГЯ70861-1 и ГЯ70862-1 от 05,06,2019 г.

6.

72227 / 09.12.2020 г.

ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

*********

ГЯ72227-1; ГЯ72228-1 и ГЯ72229-1 от 23,07,2019 г.

7.

74913 / 09.12.2020 г.

НИКОЛАЙ ФИДОСИЕВ АНГЕЛОВ

*********

АУЗ № ГЯ74913-1 от 25,11,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 09.12.2020 г. до 23.12.2020 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 474 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021