Съобщение до наследниците на Никола Михалев Кръстев: Никола Илиев Михайлов и Златка Христова Иванова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 23 декември 2020
Валидно до: вторник, 05 януари 2021

До н-ци на Никола Михалев Кръстев: 

                                                                                                                                                                     

НИКОЛА ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 39, ВХ. 10, ЕТ. 7

ГР. БУРГАС

 

ЗЛАТКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ.19, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 13

ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,

Уведомяваме Ви в качеството на ползватели/собственици, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх. №94-01-28597/08.09.2020г. от Соня Колева Митева, относно издаване на скица на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1023, находящ се в с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, Община Бургас.

            НПИ №167.1023 е записан в регистъра към ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище на н-ци на Никола Михалев Кръстев въз основа на Решение №8214П/10.03.2003г на ОСЗ - гр. Бургас.

            НПИ №167.1023 по ПНИ попада върху част от бивша нива №967.15 по помощен план /ПП/ към ПНИ.

            В  таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собтвениците в м-ст "Каптажа", землище с. Изворище, бивша нива №967.15, цялата с площ 5 500 кв.м., е записана на н-ци на Никола Михалев Кръстев.

            Съгласно ПП към ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, НПИ №167.1023 отговаря на част от ползвателски имот №167.205. В списъка на имотите предоставени за ползване към ПП ползвателски имот №167.205 е записан на Владимир Стоянов Попов.

            По отношение на ползвателски имот №167.205 в Община Бургас се съхраняват документи, доказващи, че ползвателят Владимир Стоянов Попов е заплатил 500 кв.м. земеделска земя, предоставена му за ползване с удостоверение №730 от 1992г.            

            При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт в отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"  

тел: 056/907 289 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 363 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021