Съобщение до наследник на Новак Калушев Чернев: Силвия Стефанова Радкова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 23 декември 2020
Валидно до: вторник, 05 януари 2021

До н-ци на НОВАК КАЛУШЕВ ЧЕРНЕВ:      

                                                                                                                                                                     

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА РАДКОВА

УЛ. ХРИСТО ФОТЕВ, БЛ. 1, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 5                           

ГР. БУРГАС

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви в качеството на ползватели/собственици, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх. №94-01-28597/08.09.2020г. от Соня Колева Митева, относно издаване на скица на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.2791, находящ се в с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, Община Бургас.

            НПИ №167.2791 е записан в регистъра към ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище на н-ци на Новак Калушев Чернев и е възстановен на н-ци на Новак Калушев Чернев съгласно Заповед №3446 / 29.11.2016г. на Кмета на Община Бургас.

            НПИ №167.2791 по ПНИ попада върху част от бивша нива №967.2 и върху част от бивша нива №967.17 по помощен план /ПП/ към ПНИ.

            В  таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собтвениците в м-ст "Каптажа",землище с. Изворище, бивша нива №967.2, цялата с площ 64 047 кв.м., е записана като незаявена собственост и бивша нива №967.17, цялата с площ 8 000 кв.м., е записана на н-ци на Новак Чернев Калушев.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт в отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"  

тел: 056/907 289 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 384 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021