Съобщение до заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на местност "Райчева кашла", землище "Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 23 декември 2020
Валидно до: вторник, 05 януари 2021

ДО
Всички заинтересовани собственици


Уведомяваме Ви, че за УПИ I-15, м.80, по плана на местност "Райчева кашла", землище "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.9.198 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 540 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021