Съобщение за издадени заповеди с разрешения да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 29 декември 2020
Валидно до: петък, 29 януари 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №3493/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-360 в кв.35 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1195 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №3507/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.834 по КК на гр.Бургас, /в бивша местност "Край село, землище кв.Лозово по недействаща КВС/.

 

- Със Заповед №3508/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-57 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.224 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №3509/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ-57 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.234 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №3510/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-9 в кв.121 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №3511/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, aл.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1569 по КК на гр.Бургас /в бивша местност "Мадика" по недействаща КВС/.

 

- Със Заповед №3512/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-303 и ХI-304, ПИ с идентификатори 07079.17.2289 и 07079.17.1333 по КК на гр.Бургас /бивши имоти с пл.№303 и 304, в бивша местност  "Край село, кв.Рудник-кв.Черно море/.

 

- Със Заповед №3513/22.12.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII и IХ в кв.67 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.761 и 07079.705.762 по КК на гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 463 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021