Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 23 декември 2020
Валидно до: четвъртък, 07 януари 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ90712-1/23.12.2020

ВАСИЛКА НИКОЛОВА МИРЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ90712-1/08.12.2020

 

2

№ММ68485-1/23.12.2020

ХЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ ХЮСЕИН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68481-1/12.03.2019

№ММ68484-1/12.03.2019

№ММ68485-1/12.03.2019

№ММ68486-1/12.03.2019

 

3

№ММ84882-1/23.12.2020

ВЕСЕЛА СЛАВОВА ДЕЛЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ84882-1/05.08.2020

№ММ84883-1/05.08.2020

 

4

№72015-1/23.12.2020

РАДКА ДОЙЧЕВА ЯНЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72013-1/15.07.2019

№ММ72014-1/15.07.2019

№ММ72015-1/15.07.2019

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 23.12.2020 г. до 07.01.2021 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 404 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021