ПУП-ПП за трасета на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр.Бургас в м.Стопански двор, кв.Ветрен

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 29 Декември 2020, 13:30
Валидно до:

Обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен , гр. Бургас. Проектът е обнародван в Държавен вестник бр. 107 от 18.12.2020г.

Обялението е публикувано на 29.12.2020г.

Файлове:

Регистър към ПУП-ПП
Дата: 29.12.2020 / 13:31

ПУП-Парцеларен план
Дата: 30.12.2020 / 11:34

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2365 Последна промяна: 11:35:48, 30 декември 2020