Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 04 януари 2021
Валидно до: понеделник, 18 януари 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФГ 71469 - 1/ 04.01.2021г.

ЯНКА ПЕТКОВА ТКАЛЕЦ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 71469 - 1 / 03.07.2019 Г.

2

№ ФГ 72951 - 1 / 04.01.2021г.

МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 72951 - 1 / 14.08.2019 Г.

3

№ ФГ 71031 - 1/04.01.2021 г.

ЕМХИЛ ТРАНС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 71031 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71032 - 1 / 12.06.2019 Г. ;№ ФГ 71033 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71034 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71035 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71036 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71037 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71038 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71039 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71040 - 1 / 12.06.2019 Г.; № ФГ 71043 - 1 / 12.06.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 04.01.2021г. до 18.01.2021г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 432 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021