До „Буревестник 29" ООД гр.Бургас, ул."Проф.Асен Златаров"№43

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 08 януари 2021
Валидно до: петък, 22 януари 2021

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2493/24.09.2020г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за отказване на одобряване на изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/  и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XI-2388 и УПИ XII-2357 в кв.21 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.126 и 07079.618.121 по КК на гр. Бургас.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-гр. Бургас чрез Община Бургас.

Тел. за справка:056/907299.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 478 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021