Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 07 януари 2021
Валидно до: четвъртък, 21 януари 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ90714-1/07.01.2021

ЙОРДАН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ90714-1/08.12.2020

 

2

№ММ89444-1/07.01.2021

ЖИВКО КРАСИМИРОВ ИЛЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89444-1/28.10.2020

3

№ММ88388-1/07.01.2021

КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДОЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88388-1/13.01.2020

 

4

№88387-1/07.01.2021

ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ДОЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ88387-1/13.10.2020

 

5

№ММ87496-1/07.01.2021

КРАСИМИРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87496-1/24.09.2020

 

6

№ММ89562-1/07.01.2021

РОСИЦА СЛАВЕЙКОВА БОНЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89562-1/29.10.2020

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.01.2021 г. до 21.01.2021 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 301 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021