Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 11 януари 2021
Валидно до: вторник, 26 януари 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП72971/11.01.2021 г.    

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ЗАГОРЧЕВ

 

 

АУЗД №  АУЗД№72971/16.08.2019 г., АУЗД№72970/16.08.2019 г., АУЗД№72969/16.08.2019 г.   

 

ИП69973/11.01.2021 г.         

ДИЛЯН КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

 

 

АУЗД №69973-1 /23.04.2019г.

 

 

ИП69801-1/11.01.2021 г.

ПАША ПЕТРОВА МЕРЕТОВА

 

 

АУЗД№ 69801-1/16.04.2019Г.,№69802/16.04.2019 Г.

 

 

ИП69168/11.01.2021 г.

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СОКОЛОВ

 

 

АУЗД № 69168-1/27.03.2019Г., АУЗД № 69165-1/27.03.2019Г.

 

 

ИП68538-1/11.01.2021 г.    

ЯНАКИ ПАНАЙОТОВ ПЕТКОВ

 

 

на  АУЗД№ ИП68538-1/13.03.2019г., АУЗД№ ИП68540-1/13.03.2019г., АУЗД№ ИП68541-1/13.03.2019г.

 

 

ИП90586-1/11.01.2021 г.    

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА НАНЧЕВА

 

 

АУЗД№90586-1/03.12.2020 Г., АУЗД№90585-1/03.12.2020 Г., 

 

 

ИП76403-1/11.01.2021 г

МАНОЛОВ - МИЛЕН МАНОЛОВ ЕТ

 

 

АУЗД№

ИП76403 - 1/18.12.2019 Г., ИП76403 - 1/18.12.2019 Г.

 

 

ИП73988-1/11.01.2021 г.

МИНДО НЕДЕЛЧЕВ ПАНДЖАРОВ

 

 

АУЗД№

ИП73988/30.10.2019г.

 

 

 

ИП89773-1/11.01.2021 г.    

ТОДОР БАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

 

АУЗД№

ИП89773 - 1/02.11.2020 Г.

 

 

 

ИП89652-1/11.01.2021 г. 

БУРГАС 2012 АД

 

 

АУЗД№

ИП89652 - 1/29.10.2020г.

 

 

ИП89053-1/11.01.2021 г.    

ТАТЯНА БОРИСОВА САВЕВА

 

 

АУЗД№

ИП89053/22.10.2020Г,

 

 

ИП89496-1/11.01.2021 г.    

МАРИЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА КРЪСТЕВА

 

 

АУЗД№

ИП89496 - 1/28.10.2020 Г.

 

 

ИП89468-1/11.01.2021 г.    

БОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ИЛИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП89468- 1/28.10.2020 Г., АУЗД№ИП89470- 1/28.10.2020 Г.,

 

 

ИП88931-1/11.01.2021 г.

ОЛЕГ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

АУЗД№

ИП88931 - 1/20.10.2020 Г.

 

 

ИП88763-1/11.01.2021 г

НАНЮ МЕТОДИЕВ ТАНЕВ

 

 

АУЗД№

ИП88763 - 1/19.10.2020 Г., ИП87984 - 1/02.10.2020 Г.

 

 

ИП89766-1/11.01.2021 г.    

ШАСИНЕ АХМЕД ИБРЯМ

 

 

АУЗД№

ИП89766 - 1/02.11.2020 Г.

 

 

ИП88794-1/11.01.2021 г.    

ДИЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНЕВА - КАМЕНОВА

 

 

на  АУЗД№

ИП88794 - 1/19.10.2020 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 11.01.2021 г. до 26.01.2021 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 504 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021