Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 21 януари 2021
Валидно до: четвъртък, 04 февруари 2021

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ70678-1/21.01.2021

СВЕТОСЛАВ ЧАНКОВ НЕДЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ70677-1/27.05.2019

№ММ70678-1/27.05.2019

2

№ММ71938-1/21.01.2021

ЗИНЕП ТАЯР ХАКЪ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71938-1/12.07.2019

3

№ММ73189-1/21.01.2021

БУРГАС ХЛЯБ 2014 ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73189-1/22.08.2019

 

4

№73949-1/21.01.2021

КОСТА ТОДОРОВ КАЛОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73949-1/18.10.2019

 

5

№ММ74415-1/21.01.2021

ВАЛЕРИ ТЕЙЛЪР

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74415-1/15.11.2019

 

6

№ММ72736-1/21.01.2021

КРАСИМИР ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72736-1/09.08.2019

 

7

№ММ74562-1/21.01.2021

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74562-1/19.11.2019

8

№ММ74981-1/21.01.2021

ПАВЛИНА ВЕРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74981-1/26.11.2019

9

№ММ70347-1/21.01.2021

ДЖИ СЕРВИЗ ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ70347-1/09.05.2019

10

№ММ74554-1/21.01.2021

ДЕЯН ТОМОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74554-1/19.11.2019

11

№ММ74556-1/21.01.2021

ОКСАНА АНАТОЛЕВНА ЧЕЛОХСАЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74556-1/19.11.2019

12

№ММ74413-1/21.01.2021

ТЕОДОРА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74412-1/15.11.2019

№ММ74413-1/15.11.2019

13

№ММ74568-1/21.01.2021

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПАНТЕЛЕЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74568-1/19.11.2019

14

№ММ73632-1/21.01.2021

СЕРАФИМ СВЕТОСЛАВОВ МАРИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73632-1/18.09.2019

15

№ММ71348-1/21.01.2021

СТРАНДЖА - СТОЮ ПАРАШКЕВОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71348-1/26.06.2019

16

№ММ74594-1/21.01.2021

ПЛАМЕН ПАВЛОВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74594-1/19.11.2019

17

№ММ74981-1/21.01.2021

БАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75090-1/27.11.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 21.01.2021 г. до 04.02.2021 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 232 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021