Съобщение до Димитър Костов за издадена Заповед №2863/27.10.20г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 януари 2021
Валидно до: четвъртък, 04 февруари 2021

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Димитър Костов с постоянен адрес: гр.Бургас, бул."Кн.Мария Луиза" №59, ет.4 за издадена Заповед №2863/27.10.2020г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №2863/27.10.2020г. за премахване на незаконен строеж: "Масивен гараж", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.180 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север", бул."Кн.Мария Луиза", в района на ж.п.гара "Вл.Павлов".

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас.

Със съдържанието на Заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист "Контрол на строителството" - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21; 0889 002 011

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 212 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021