Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда на ул."Трайко Китанчев" 9, гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 януари 2021
Валидно до: петък, 05 февруари 2021

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-78/18.12.2020г. за обект "Преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 07079.611.315.5.22 в групова практика за дентална медицина", находящ се в партера  на жилищна сграда с идентификатор 07079.611.315.5, в УПИ XIV - 315, кв. 91, по плана на ЦГЧ,  гр. Бургас, с адрес: ул. "Трайко Китанчев" № 9.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано  пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №3 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч., телефон за връзка 056/843-512

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"

ИЗГОТВИЛ: СЛ.КОСТАДИНОВА
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ "УПА"

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 196 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021