Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 януари 2021
Валидно до: петък, 05 февруари 2021

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

70792 / 22.01.2021 г.

МАРИЙКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ70792-1; ГЯ70793-1 и ГЯ70794-1 от 03,06,2019 г.

2.

76023 / 22.01.2021 г.

СТАНЧО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ76023-1 от 11,12,2019 г.

3.

76027 / 22.01.2021 г.

ИЛИЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ76027-1 от 11,12,2019 г.

4.

76201 / 22.01.2021 г.

ТЕМЕНУГА КОЛЕВА КАРЧЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ76201-1; ГЯ76202-1; ГЯ76203-1 и ГЯ76204-1 от 13,06,2019 г.

5.

90960 / 22.01.2021 г.

ЕЛМАЗ САЛИМОВА ИЛИЕВА

*********

АУЗ № ГЯ90960-1 от 17,12,2019 г.

6.

76494 / 22.01.2021 г.

АЛЕКСАНДРА КАЛУГИНА

*********

АУЗ № ГЯ76494-1 от 19,12,2019 г.

7.

76527 / 22.01.2021 г.

ЕМАНУИЛ ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ76527-1; ГЯ76528-1 и ГЯ76529-1 от 20,12,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 22.01.2021 г. до 05.02.2021 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 242 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021