Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 януари 2021
Валидно до: петък, 05 февруари 2021

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

68745/22.01.2021 г.

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ БАХЧЕВАНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ68745-1/19.03.2019

2

71668/22.01.2021 г.

ПАВЛИН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ71668-1, 71663-1, 71662-1, 71661-1, 71660-1, 71659-1/08.07.2019

3

75755/22.01.2021 г.

КАРЛО ИВАНОВ КЪРНИКОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75755-1/10.12.2019

4

75765-/22.01.2021 г.

ДИАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75765-1/10.12.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 22.01.2021 г. до 05.02.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 402 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021