Съобщение до "Нике- Бургас"ЕООД и Златина Петрова Иванова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 26 януари 2021
Валидно до: вторник, 09 февруари 2021

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

"НИКЕ - БУРГАС" ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА №20

 

ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

УЛ. "ДРАМА" №11, ЕТ.6, АП.14

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3542/29.12.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.10.818 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №004303 по недействаща карта на възстановената собственост, местност "Кафка", землище Крайморие), УПИ ХХХII-303, кв.54 и УПИ Х-303, кв.66, по плана на кв. Крайморие, местност "Кафка", гр. Бургас.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         26.01.2021г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 151 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021