С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АТАНАС ИВАНОВ ШЕВКЕНОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 26 януари 2021
Валидно до: вторник, 09 февруари 2021

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

АТАНАС ИВАНОВ ШЕВКЕНОВ

Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.2, ВХ.3, ЕТ.1, АП.2

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3541/29.12.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.10.372 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №003041 по недействаща карта на възстановената собственост, землище Крайморие), УПИ III-41, кв.51 и УПИ XIV-41, кв.51, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         26.01.2021г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 271 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021