С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЕТИМОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 26 януари 2021
Валидно до: вторник, 09 февруари 2021

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЕТИМОВ

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.37, ВХ.1, ЕТ.5

 ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3517/22.12.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ ХVI-836, кв.68, в предвиденото разширение по ОУП на гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             26.01.2021г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 189 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021