С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЯНКО ДИМОВ ДИМОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 26 януари 2021
Валидно до: вторник, 09 февруари 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЯНКО ДИМОВ ДИМОВ 

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.24, ВХ.5, ЕТ.2, АП.4

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3516/22.12.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ ХV-835, кв.68, в предвиденото разширение по ОУП на гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

            26.01.2021

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 208 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021