Съобщение до Стефан Петков Петров, Дарина Иванова Кавазос, Петър Иванов Гюзелев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 26 януари 2021
Валидно до: вторник, 09 февруари 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ                                                    

Ж.К. "ЗОРНИЦА", БЛ.72, ЕТ.1, АП.4                          

ГР. БУРГАС

 

ДАРИНА ИВАНОВА КАВАЗОС

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.26, ВХ.2, ЕТ.5, АП.9

ГР. БУРГАС

 

ПЕТЪР ИВАНОВ ГЮЗЕЛЕВ

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.26, ВХ.2, ЕТ.5, АП.9

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3519/22.12.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VIII-830, кв.68, в предвиденото разширение по ОУП на гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

            26.01.2021

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 188 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021