Събощение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, с който се обособяват УПИ IX-866, УПИ XI-867, УПИ XI-868 и УПИ XII-869 в кв.144 по плана на зона „Районен център", ж.р. „Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 27 януари 2021
Валидно до: сряда, 10 февруари 2021

До всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ IX-14, УПИ X-14, УПИ XI-14, УПИ XII-14, УПИ XIII-14, УПИ XIV-14, УПИ XV-14, УПИ XVI-14, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-14, УПИ XIX-14 и УПИ XX-14, кв.144 по плана на зона "Районен център", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.148, 07079.653.151, 07079.653.152, 07079.653.155, 07079.653.156, 07079.653.159, 07079.653.158, 07079.653.157, 07079.653.154, 07079.653.153, 07079.653.150 и 07079.653.149 по КК на гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, с който се обособяват УПИ IX-866, УПИ XI-867, УПИ XI-868 и УПИ XII-869 в кв.144 по плана на зона "Районен център", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08:30 до 12:30 часа. Тел: 056 / 852 345

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Изготвил:
Атанаска Николова, гл. специалист УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 444 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021