ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ И Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК - ЕТАП II

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 27 Януари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ И Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК - ЕТАП II

Обща цел:
Основната цел на проект "Реконструкция на ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас - част от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II" е подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на балансирана система от обществени пространства, ключови за градския социален и културен живот.
Проектът се разглежда като продължение и надграждане на изпълнени от Община Бургас проекти за модернизация и обновяване на градската среда, свързани с трайно подобряване на условията на живот в зоната с жилищни функции.

Специфични цели:
► Осигуряване на подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в публичната зона с висока обществена значимост на гр. Бургас, предоставяща възможности за пълноценен социален и културен живот на населението на града;
► Създаване на мрежа от зелени маршрути и коридори чрез засилване значението на зелените пространства и местата за отдих;
► Прилагане на иновативни, ефективни и опазващи околната среда решения при благоустрояване на обществено-значими пространства.

Основни дейности:
♦ Реализиране на част от Обект на интервенция - Проект 3В I - 1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане - "Реконструкция на ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас
Постигнати резултати:
♦ Реконструирани 414 м (4 877м²) от ул. "Цариградска", ж.к. "Възраждане", гр. Бургас;
♦ Рехабилитация на прилежащо пространство с площ 10 534.88 м² от УПИ I, кв. 38 на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас;
♦ Реконструирани 8 528 м² улични настилки;
♦ Изградени 4 660 м² тротоарни настилки;
♦ Изграждане на нови паркинги с 299 паркоместа;
♦ Поставяне на 45 броя нови елементи на уличното осветление - енергоспестяващи лампи ("LED");
♦ Обогатяване на градската среда с допълнителни елементи на градското обзавеждане- пейки(19 бр.), кошчета за отпадъци (21 бр.), боларди (546 бр.), широколистни (62 бр.) и иглолистни (32 бр.) дървесни видове;
♦ Изпълняване на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни знаци.

Бюджет на проекта: 2 428 037.89 с ДДС

ДБФП: № BG16RFOP001-1.004-0009-C01

Продължителност: 24 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1409 Последна промяна: 14:40:17, 04 февруари 2021