ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - Социална услуга "Асистентска подкрепа"-информация за кандидати за потребители

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 28 Януари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Бургас 8000, ул. "Иван Богоров" 19, тел./факс: 056/86 23 32, e-mail: [email protected]

ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Със Заповед № РД01-0037/06.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, община Бургас разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност "Асистентска подкрепа", с капацитет 355 потребители.

"Асистентската подкрепа" е специализиран социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност "Социален асистент". Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Във връзка с горепосоченото от 28.01.2021 г. Община Бургас стартира прием на заявления от кандидат-потребители за включване в специализираната социална услуга "Асистентска подкрепа".

1. Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определна по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определеа чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуравен на асистентска подзкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг начин.

2. Място на предоставяне на социлната услуга "Асистентска подкрепа":

- кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга "Асистентска подкрепа" по настоящ адрес.

3. Необходими документи, които трубва да бъдат подадени от кандидат-потребители:

- Заявление-декларация /по образец/.

 

Файлове:

Заявление-потребител

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6679 Последна промяна: 11:03:48, 24 февруари 2021