Започва изграждане на национален "Информационен портал за неправителствените организации" в България


Публикувано от: Ивайло Трендафилов

Започва изграждането на национален информационен портал за неправителствените организации в България. Целта е информацията за неправителствените организации, разпръсната в различни източници - интернет, централен регистър и др., за първи път да бъде обобщена, актуализирана и публикувана в национален "Информационен портал за българските НПО", достъпен за всички в сектора, бизнеса, институциите, международните организации, медиите и гражданите.
Амбицията е "Информационният портал за българските НПО" да се превърне в място, от което хората да се информират за случващото се в неправителствения сектор в България, за активните НПО. Самите организации да се представят пред обществеността и сами да избират какъв публичен образ ще поддържат.
Инициативата е на Българския център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП. Проектът е двугодишен и се финансира от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Той се състои от два етапа, като първият - събирането и създаването на база данни, се очаква да приключи до края на годината. Вторият - стартирането на самия информационен портал - ще започне с национална кампания през януари 2010. Порталът ще съдържа освен подробна база данни и календар за събития, секция за прессъобщения, актуална информация от България и света и др.

Ако желаете да се включите можете да пишете на e- mail: [email protected]


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЗА НПО ОТ ОБЛАСТ БУРГАС:

ДРАГОМИР БАКЛАРОВ, БСНГИ
ТЕЛ. 0888371596 ОФИС 056 820026

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1288 Последна промяна: 00:00:00, 00 0000