Съобщение до Цаньо Червенаков за одобрен ПУП-ПРЗ за масив 54 имот пл.№ 9, местност "Бургаски път" - землище с.Рудник

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 18 Ноември 2009, 15:33
Валидно до: Вторник, 1 Декември 2009, 15:33

ОБЩИНА БУРГАС
КМЕТСТВО С.РУДНИК,
ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА


ДО
ЦАНЬО ПАНАЙОТОВ ЧЕРВЕНАКОВ
К/С"ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.16,ВХ.4,ЕТ.3
ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3252/27.10.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив 54 имот пл.№ 9, местност "Бургаски път" - землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ отреден за крайпътен обект-търговски център във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделски земя.
Същият е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен ден вторник и четвъртък от 8,30-12,30 часа за справка телефон 05518/23-70.
На основание чл.130 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Община Бургас.


Връчил:
Гл.спец.АС/Иванка Костова/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4791 Последна промяна: 15:33:07, 18 ноември 2009