Съобщение до Георги Филчев за изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20,масив 143,местност „Мадика",землище на гр.Бургас, за допълване на отреждането: „ и мобилна станция"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 1 Декември 2009, 13:17
Валидно до: Четвъртък, 31 Декември 2009, 13:17

Община Бургас                                                        До: Георги Николов Филчев

ТД"Освобождение"                                                     ж.к."Бр.Миладинови"бл.90,вх.1 гр.Бургас

Изх.№70-К-278/01.12.2009 г.                                      за имот 5, масив 143

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20,масив 143,местност "Мадика",землище на гр.Бургас, за допълване на отреждането: " и мобилна станция".

Планът е изложен в стая № 29 на ІІ-ри етаж в сградата на ТД"Освобождение", ж.к."Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас в 30-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

Гл.специалист"АС"

/М.Андреева/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5592 Последна промяна: 13:17:48, 01 декември 2009