Съобщение до всички собственици на блокове 475, 476, 477, 478, 479,480, 483 и собствениците на УПИ ІІІ,кв.35 к-с "М.Рудник" гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 2 Декември 2009, 09:58
Валидно до: Събота, 2 Януари 2010, 09:58

Изх. № 10-01-769/ 25.11.09 г.

 


ДО

Всички собственици
на блокове 475, 476, 477, 478, 479,480,
483 и собствениците на УПИ ІІІ,кв.35
к-с "М.Рудник
гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че за кв.35 , УПИ ІІ е изготвен проект за частично изменение на ПУП.
Същият е изложен в ст. 2 на ТД "Възраждане", всеки ден от 08,30 до 12,00 ч.
На основание чл.128, ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Възраждане" до Община Бургас, в едномесечен срок от връчването на настоящото съобщение.


Специалист строителство:

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4776 Последна промяна: 09:58:35, 02 декември 2009