Съобщение до Никола Иванов за одобряване на измението на ПУП-ПРЗ на ж.р."Меден рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 25 Януари 2010, 17:14
Валидно до: Неделя, 7 Февруари 2010, 17:14

изх.№94-С-434/17.11.2009 г.
ДО:Никола Петров Иванов
ул."Въстаническа" №58
гр.Бургас

 


Уведомяваме Ви, че със Заповед №3593/17.11.2009г. на Зам. кмета на Община Бургас за одобряване на изменението на ПУП-ПРЗ състоящо се в обособяване от УПИ VІІІ-1126, кв.43 на нови УПИ VІІІ-1126, ХІ-1126, отредени за малко етажно жилищно строителство и УПИ ХІІ-1126 за улица на ж.р. "Меден Рудник",гр.Бургас .
Заповедта е изложена в ст. 1 на ТД " Възраждане" всеки ден от 8.30 до 12.30 часа; тел.85 -23 -45 .
На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез ТД "Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.


Гл специалист :
/ К.Кръстева /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


изх.№70-И-132/20.11.2009 г.
ДО:Заинтересуваните
собственици

 


Уведомяваме Ви, че със Заповед №3597/17.11.2009г. на Зам. кмета на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл.№740 , по плана на Промишлена зона "Меден Рудник",гр.Бургас състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ IІI-740 - отреден за "Складова-производствена база за метали и офиси".
Заповедта е изложена в ст. 1 на ТД " Възраждане" всеки ден от 8.30 до 12.30 часа; тел.85 -23 -45 .
На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез ТД "Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Гл специалист :
/ К.Кръстева /

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3859 Последна промяна: 17:14:21, 25 януари 2010