Съобщение за одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№№ 723,747,776,777, по плана на Промишлена зона "Меден Рудник",гр.Бургас с

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 25 Януари 2010, 17:21
Валидно до: Неделя, 7 Февруари 2010, 17:21

изх.№70-Н-84/17.11.2009 г.

ДО:Заинтересуваните собственици

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3595/17.11.2009г. на Зам. кмета на Община Бургас   за  одобряване на    ПУП-ПРЗ за имоти  пл.№№ 723,747,776,777, по плана на Промишлена зона "Меден Рудник",гр.Бургас състоящ се в урегулиране на имотите и обособяване на УПИ IV-723,747,776,777 - отреден за "За производство за контейнери за бита, пресовани изделия и сметосъбиращи съоръжения" и V-747 и "За складова база за промишлени стоки".

 Заповедта  е изложена в ст. 1 на ТД " Възраждане" всеки ден от 8.30 до 12.30 часа; тел.85 -23 -45 .

На основание чл. 215 ал. 1 и 4  ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез ТД "Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Гл специалист : / К.Кръстева /

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4320 Последна промяна: 17:21:06, 25 януари 2010