Съобщение за заповед №962/07.04.2009г. изготвен проект ПУП -ПРЗ за им.№ 124 , масив 67 , местност "Дермен тарла", землище кв."Банево", гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 27 Януари 2010, 15:05
Валидно до: Сряда, 10 Февруари 2010, 15:05

Съобщение за заповед №962/07.04.2009г. изготвен проект ПУП -ПРЗ


Община Бургас
ТД"Освобождение"
кв."Банево"


До Тина Димова Стефанова
гр.Сливен
ж.к. "Кольо Фичето " №7,ет.2

Уведомяваме Ви, че със Заповед№962/07.04.2009г е одобрен проект ПУП -ПРЗ за им.№ 124 , масив 67 , местност "Дермен тарла", землище кв."Банево", гр.Бургас. Същият е изложен в техническа служва кв."Банево" всеки вторник,сряда и четвъртък .
На основание чл.130 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта в 14- дневен срок от получаване на настоящото съо бщение до Административен съд Бургас, чрез ТД"Освобождение"- кв."Банево".
Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Гл.спец."АС".......................
/М.Димитрова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4488 Последна промяна: 15:05:37, 27 януари 2010