Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 28 Януари 2010, 09:10
Валидно до: Четвъртък, 28 Януари 2010, 09:10

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

 "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.6 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас"

"ПУП-ПРЗ за част от имот пл.№40 /проектен имот пл.№59/ в землище с.Рудник, Община Бургас"

 Материалите за инвестиционните намерения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Опазване на околната среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 /бивш Профсъюзен дом/.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4110 Последна промяна: 09:10:45, 28 януари 2010