Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 9 Февруари 2010, 17:07
Валидно до: Вторник, 9 Март 2010, 17:07

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Желязко Василев Вълчев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.412, вх.1, ет.6, ап. десен, че е издадена Заповед № 326/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т.1 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Желязко Василев Вълчев за общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.412, вх.1, ет.6, ап.десен със застроена площ 33.65 кв.м., поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от 3 месеца.

Съгласно чл. 277, ал. 1 от АПК, Желязко Василев Вълчев следва да изпълни посочената заповед доброволно, като освободи и предаде общинското жилище в срок до 10.03.2010г.

При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, на 10.03.2010г. от 9.00 часа ще се осъществи принудителното изпълнение на заповедта.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед № 326/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованото лице в ОП "Общински имоти" - ул. "Шейново" № 24, стая 211. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4087 Последна промяна: 17:07:38, 09 февруари 2010