Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до Димитър Костадинов Стоянов, гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 12 Февруари 2010, 13:08
Валидно до: Петък, 12 Март 2010, 13:08

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас

До Димитър Костадинов Стоянов

к/с"Лазур" 26,вх.3, ет.4,ап.6

гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №34 от 07.10.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ II-119 отреден за вилно строителство свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя.

Същият е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен ден вторник и четвъртък от 8,30-12,30 часа за справка телефон 05518/23-70 05518/23-70 .

На основание чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ можете да подадете писмени искания и възражения в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение.

Връчил:

Гл.спец.АС/Иванка Костова/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4006 Последна промяна: 13:08:45, 12 февруари 2010