Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в кв. Банево и гр. Българово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 12 Февруари 2010, 18:39
Валидно до: Петък, 12 Март 2010, 18:39

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ  В КВ.БАНЕВО, ГР.БУРГАС и ГР.БЪЛГАРОВО

 

 

 

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 17.09.2009г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище кв.Банево, гр.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-75/ 28.02.2005г. на Областния Управител на област Бургас, за следните поземлени имоти: НПИ 503.231, НПИ 503.709 и НПИ 503.984  в с.о."Острица 1"; както е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище гр.Българово, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-203/15.06.2005 г. на Областния Управител на област Бургас, за следните поземлени имоти: НПИ 143.125, НПИ 142.141, НПИ 142.142, НПИ 142.143, НПИ 142.144, НПИ 142.145 и НПИ 142.148 в с.о."Лозницата".

На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на обявлението.

 

 

Съобщението е обнародвано в ДВ бр.12 от 12.02.2010 г.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3969 Последна промяна: 18:39:40, 12 февруари 2010