Съобщение до Виолета Димитрова Костадинова за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 17 Февруари 2010, 13:07
Валидно до: Сряда, 17 Март 2010, 13:07

Техническа служба
с.Рудник
Община Бургас

До
Виолета Димитрова Костадинова
к/с"Славейков" бл.55, вх.4
гр.Бургас

Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ №34 от 07.10.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ II-119 отреден за вилно строителство свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя.
Същият е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен ден вторник и четвъртък от 8,30-12,30 часа за справка телефон 05518/23-70.
На основание чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ можете да подадете писмени искания и възражения в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение.
Връчил:
Гл.спец.АС/Иванка Костова/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3993 Последна промяна: 13:07:56, 17 февруари 2010