Съобщение до Мария Маринова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 10 Март 2010, 17:11
Валидно до: Събота, 10 Април 2010, 17:11

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО
70-Е-874/ 10.03.2010г. Мария Тодорова Маринова
Бургас, бул."Демокрация4 №104 вх.5
/за имот 42, мас.145/

 


Уведомяваме Ви, че за масив 147 имот пл.№20, м-т "Шосеен път" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.
Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа. тел. за справки: 86 09 19.
На основание чл.128 ал.3 и 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас в 30-дневен срок от връчването на настоящето съобщение.


Връчил:
Гл. специалист "АС":
Ст. Чепанова

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4680 Последна промяна: 17:11:47, 10 март 2010