Съобщение до Весела Тодорова за одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№1, масив 125, местност "Караач"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 10 Март 2010, 17:13
Валидно до: Сряда, 24 Март 2010, 17:13

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО
94-И-310/ 10.03.2010г. Весела Йорданова Тодорова
София , район 4, ул."Гълъбец"№2 вх.Б ет.3 ап.30


Уведомяваме Ви, че със Заповед №3732/30.11.2009г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№1, масив 125, местност "Караач", з-ще Бургас, състоящ се в урегулиране и обособяване на УПИ VІІІ-1 отреден за "паркинг, складова база за промишлени стоки с административна част и шоу-рум".зин.
Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8.30часа до 12.30часа. тел. за справки: 86 09 19.
На основание чл.130 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас в 14 дневен срок от връчването на настоящето съобщение.

 

Връчил:
Гл. специалист "АС":
/Ст. Чепанова/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3997 Последна промяна: 17:13:43, 10 март 2010