Съобщение до "ПИТ-СТОП"ООД - Петко Бачийски за одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№5, масив 123, местност "Курт тепе", з-ще Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 10 Март 2010, 17:14
Валидно до: Сряда, 24 Март 2010, 17:14

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО
70-Д-18/ 10.03.2010г. "ПИТ-СТОП"ООД
Петко Живков Бачийски
Гр.Бургас, ул."Княз Борис І" №41
/мас.125/им.13,1/

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3878/10.12.2009г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№5, масив 123, местност "Курт тепе", з-ще Бургас, състоящ се в урегулиране и обособяване на УПИ VІІІ-5 отреден за административни сгради, складове за строителни материали и представителен магазин.
Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8.30часа до 12.30часа тел. за справки: 86 09 19.
На основание чл.130 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Освобождение" до Община Бургас в 14 дневен срок от връчването на настоящето съобщение.

 

Връчил:
Гл. специалист "АС":

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5914 Последна промяна: 17:14:49, 10 март 2010