ADD HOME - Управление на мобилността в жилищни зони

Понеделник, 19 Април 2010
Публикувано от: Ниделин Недялков
лого ад хоум

Проект: ADD HOME - Управление на мобилността в жилищни зони

 

 

Финансиране:                      Европейска Комисия

                                                Програма Интелигентна Енергия Европа     

                                              

Водеща организация:          FGM-AMOR, Грац Австрия

 

Партньори:                            6 организации от 5 държави в Европа- Австрия, Италия, България, Германия, Словения

 

Партньор за България:       Черноморска Регионална Агенция за

                                               Управление на мобилността

 

Период на изпълнение:      декември 2006 - ноември 2009

 

 

Място на изпълнение:       гр. Варна 

 

Резюме

ADD HOME цели намялаване на ежедневните нужди от използването на превозни средства чрез внедряване и прилагане на нови подходи, заместващи личните моторни средства с енергийно ефективни решения, предимно в жилищните райони. Проектът интегрира областите транспорт, планиране, управление и строеж на жилищни комплекси, както и регулирането на законодателните и нормативните изисквания за пестене на енергия.

 

Целеви групи

Граждани, заинтересовани лица на местно ниво, органи на властта, жилищни строителни компании, наематели, плановици, доставчици на транспортни услуги, енергийни агенции, законодатели.

 

Дейности

Модул 1: Управление на проекта.

Модул 2: Анализ на законодателството и нормативната база.

Модул 3: Разработване и изпълнение на демонстрационни проекти.

Модул 4: Провеждане на електронно обучение относно прилагането на добри практики.

Модул 5: Разпространение и популяризиране

Модул 6: Оценка на качественото изпълнение на демонстрационните проекти

Очаквани резултати  

  • Пестене на енергия (подобряванет достъпността до транспортната инфраструктура и транспортни услуги)
  • Повишаване на капацитета (добре обучени експерти чрез материали за само-обучение)
  • Подобряване на услугите за мобилност и информационно обслужване (чрез разработване и разпространение на информационни брошури, наръчници и доклади, електронни картички, електронен бюлетин, презентации, предоставяне на обучения)
  • Интернет страница на проекта - www.add-home.eu

 

Очаквани икономиии на енергия в резултат изпълнение на проекта: 34 034 000 кв/ч енергия, 3 640 000 литра гориво, 9 100 000 кг въглероден диоксид, както и 36 400 000 изминати км от превозните средства. 

Лице за контакти:

Елена Симеонова                              

Координатор на проекта

Тел.: 052 611 811

E-mail: [email protected]                  

www.bsraem.org

 

Информация за проекта на английски език: www.add-home.eu

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1288 Последна промяна: 16:39:38, 19 април 2010