Проект „Младежта стъпка по стъпка”

Вторник, 18 Май 2010
Публикувано от: Ивайло Трендафилов
astika

Проект: "Младежта стъпка по стъпка"

Финансираща организация: Национален център " Европейски младежки програми и инициативи"

Бенефициент: Фондация "АСТИКА"

Цел на проекта: Популяризиране и развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, неформално учене, и формиране на гражданско самосъзнание, в контекста на предстоящата "Година на доброволчеството".

Основни задачи на проекта са насърчаване на младежкото доброволчество и развитие на капацитет в тази насока. В тази връзка се предвижда:
1. Провеждане на обучение на младежи, целящо личностно съзряване и осъзнаване на доброволчеството като философия и начин на живот, умения за справяне в конфликт и решаване на общностен проблем.
2. Провеждане на информационна кампания сред младежите за реалните ползи от доброволчеството и насърчаване активност младежите за участие в доброволчески дейности.
3. Създаване на младежка доброволческа платформа като неформална структура на доброволци и младежки доброволчески организации, чиято цел е координиране на съвместни действия, подкрепа и взаимопомощ.
4. Конкурс и изложба "Доброволчеството като философия и начин на живот" Организиране и провеждане на тематичен фото-конкурс и изложба.

Целева група:
Проектът е ориентиран към младежи на възраст от 14 до 35 години като в преобладаващата си част проектът е насочен към младежи: средношколци и такива завършващи средното си образование, студенти. Приоритетно в проектните дейности ще бъдат включени младежи в неравностойно положение, както и такива от малцинствени социални и етнически групи.

Подборът на доброволците ще се осъществява чрез мотивиран подбор за обучението, мотивационно писмо и интервю.

Общата продължителност на проекта е пет месеца и ще се реализира през периода май -октомври 2010 г.

http://astika.ngobg.info/index.html 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1306 Последна промяна: 17:17:29, 18 май 2010