Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 29 юли 2010
Валидно до: петък, 30 юли 2010

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите участници по:

- Обособена позиция 1: Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. «Александровска» от пл. «Царица Йоанна» до пл. «Тройката», ул. «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Бургас;

- Обособена позиция 3: Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк – Нова част и възстановяване на декоративна стена «Стената на приказките» и водно огледало - Приморски парк, гр. Бургас;

- Обособена позиция 4: Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172,. гр. Бургас и пространството, заключено между бул. «Иван Вазов», ул. «Хан Крум» и ул. «Цар Петър» - гр. Бургас, ще бъдат отворени и оповестени на 30.07.2010 г. (петък), от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, ет. 1, Заседателна зала.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5070 Последна промяна: 14:33:37, 29 юли 2010