ADDED VALUE

Сряда, 19 Януари 2011
Публикувано от: Ивайло Трендафилов

ADDED VALUE е информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспорта
Водещата организация е Общинска енергийна агенция Алмада, Португалия
Финансиране:
50% от Европейската комисия, Програма "Интелигентна Енергия Европа"
50% собствено участие на организациите партньори
Партньори по проекта:
Организации от 13 европейски държави
Целеви групи:
Ученици, студенти, общинската администрация отговорна за транспорта във Варна
Място на изпълнение:
Община Варна
Основни цели:
да придаде добавена стойност на големите инфраструктурни проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. Това ще се постигне чрез маркетингови методи, информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, университети и др.) с цел постигане на по-добро използване на изградените велоалеи в град Варна.
Очаквани резултати:
• Повишаване на информацията и възможностите за изпълнение на меки мерки в транспорта.
• Повишаване на позитивното отношение към алтернативните видове транспорт чрез демонстриране на личната полза.
• Повишаване на общественото възприемане и нагласа към въведениете мерки на местно ниво.
• Интегриране управлението на транспорта с нуждите на жителите на града при придвижване като стандарт в градовете и регионите
• Намаляване на вредните емисии изхвъляни в атмосферата.
• Създаване на партньорство и сътрудничество в рамките на проекта.
Дейности:
Общо в страните-партньори се изпълняват 12 информационни кампании, промотиращи инфраструктурните инвестиции в сферата на устойчивия транспорт. Кампанията в град Варна е насочена основно към популяризиране на велоалеята и възможностите за придвижване в града чрез велосипеди.
• Организиране на кампания с целевите групи за промоциране на устойчив транспорт чрез постери, плакати, флаери и други информационни материали ползвайки опита на партньорите по проекта;
• Организиране на тренировъчни курсове в 20 пилотни училища във Варна с цел да се повишат знанията на учениците - да се запознаят с велоалеите в града, да придобият умения как да управляват велосипед, как да се справят в реалната пътна обстановка и да се обучат за основни навици на пътя;
• Организиране на "Ден без автомобил" в началото на всяка учебна година и други;

http://eu-added-value.eu/
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1312 Последна промяна: 12:20:52, 19 януари 2011