"Вътрешно преустройство, ремонт и осигуряване на достъпна среда в съществуващо офис помещение, част от партерен етаж от сграда, находяща се на ул."Трапезица"№5, определено за създаване на Областен информационен център- Бургас"

Размер на шрифта: A A A Назад
събота, 19 март 2011
Публикувано от: Ивайло Трендафилов

Публикувано на: 19 март 2011 г.

Краен срок за подаване на оферти: 04 април 2011 г.

На основание чл. 2, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Община Бургас обявява процедура за набиране на оферти за изпълнение на следната поръчка:
"Вътрешно преустройство, ремонт и осигуряване на достъпна среда в съществуващо офис помещение, част от партерен етаж от сграда на ул."Трапезица"№5, определено за създаване на Областен информационен център - Бургас".
Поръчката се изпълнява по процедура BG161PO002-3.3.02 "Изграждане и функциониране на Областни информационни центрове" и се финансира по Оперативна програма "Техническа помощ".

 

Файлове:

Приложение 1

Покана

Отговор на запитване

Приложение 7

Приложение 6

Приложение 5

Приложение 4: Техническо задание

Приложение 3: Договор

Приложение 2: Ценово предложение

Заповед

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4364 Последна промяна: 14:16:56, 19 март 2011